Administratorem Państwa danych osobowych jest Hydraulik Experts Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Błażeja 14K/2,  NIP: 972-125-35-46.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania z Państwem kontaktu, wymiany korespondencji a także marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest wymiana korespondencji z Państwem oraz marketing bezpośredni.
Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne tj. imię i nazwisko oraz dane kontaktowe tj. adres poczty elektronicznej. 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą zostać podmioty świadczące usługi w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej oraz inne podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa. 
Dane przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu. 
Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych a także prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Państwa dane osobowe pozyskane zostały od osoby, której dane dotyczą, od Państwa pracodawcy lub z powszechnie dostępnych źródeł.